Speciale zone "Gemeentes"

De publieke eigenaars (gemeentes, provincies, OCMW’s …) vormen de grootste groep van verzekerden van AMIFOR.

Zij genieten een voordelig bijdragetarief (3,03 euro/ha in plaats van 3,26 euro/ha), aangezien zij niet onderworpen zijn aan de verzekeringstaks.

Net als de private verzekerden moeten zij minstens al hun naaldhoutopstanden van minder dan 35 jaar oud verzekeren.

Informatiebrochure (pdf)

<<<<oOo>>>>

Indien zij meer dan 1.000 ha bos bezitten en hun volledige beboste oppervlakte verzekeren, genieten zij bovendien een vermindering van de bijdrage die kan oplopen tot 50%:

- 2,08 €/ha (d.w.z. - 30 %) voor oppervlaktes van meer dan 1.000 ha
- 1,93 €/ha (d.w.z. - 35 %) voor oppervlaktes van meer dan 2.000 ha
- 1,78 €/ha (d.w.z. - 40 %) voor oppervlaktes van meer dan 3.000 ha
- 1,49 €/ha (d.w.z. - 50 %) voor oppervlaktes van meer dan 4.000 ha
In dit geval bedraagt het eigen risico 3.000 € per schadegeval.

<<<<oOo>>>>

Voor het afsluiten van een verzekering voor de overheid maakt u een afspraak met Jean-Charles de Viron, de directeur van AMIFOR. Hij zal zich dan ter plaatse begeven om samen met u het dossier voor te bereiden.: jc.deviron@amifor.be