De bijdrage

Aangezien AMIFOR een onderlinge verzekeringsmaatschappij is, spreken we van een bijdrage en niet van een verzekeringspremie.

De bijdrage verschilt naargelang de verzekerde een eigenaar is naar privaat of publiek recht.

Voor private boseigenaren (particulieren, bedrijven) is de bijdrage vast, ongeacht de soort, de leeftijd of de structuur van de opstand: 3,26 € / ha, met een minimum van 20 € per dossier.

Voor gemeentes en andere publieke eigenaars (provincies, OCMW's, kerkbesturen, enz.) gaat het ook om een vaste bijdrage, maar verlaagd tot 3,03 €/ha, omdat publieke eigenaars niet aan de verzekeringstaks onderworpen zijn.

 

Zo zal bijvoorbeeld een opstand van 10 jaar oude Amerikaanse eik tegen dezelfde prijs worden verzekerd als een opstand van 40 jaar oude douglasspar: 3,26 euro/ha voor private bossen en 3,03 euro/ha voor publieke bossen.