Bosbrand… zeg nooit nooit!

AMIFOR is een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, opgericht in de vorm van een onderlinge verzekeringsmaatschappij en herverzekerd bij "QBE Re". Zij biedt dekking aan publieke en private boseigenaars tegen brand in hun bossen.

Alle soorten opstanden (loof- en naaldhout, ongeacht hun leeftijd) zijn verzekerbaar, maar de verzekerde moet minstens al zijn naaldhoutopstanden van minder dan 35 jaar aangeven.

De bijdrage (premie) is altijd dezelfde, ongeacht de soort, de leeftijd of de structuur van de opstand: 3,26 € /ha, met een minimum van 20 € per dossier.

Gemeenten en andere publieke eigenaars zijn niet onderworpen aan de verzekeringstaks en betalen een lagere bijdrage van 3,03 €/ha. De speciale voorwaarden voor gemeenten vindt u hier.

Noteer wel dat de bedragen die in geval van brand worden vergoed, verschillen en afhankelijk zijn van de soort, de leeftijd en de kwaliteit van de opstand.

Het eigen risico (2021) is vastgesteld op 360 € per schadegeval.