Aangifteprocedure

Een schade aangeven kan:

  • Per brief aan AMIFOR: 
    Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 te 1000 Brussel
    Met vermelding van uw naam, contactgegevens (adres, e-mail, telefoon), de plaats en geschatte oppervlakte van de schade, en eventueel ook de oorzaak. 
  • Geef de schade zo snel mogelijk aan.
    Stuur indien mogelijk foto’s mee, een kopie van het verslag van de brandweer (in geval van interventie), de facturen voor de kosten van schade en/of alle documenten die ons kunnen helpen om u zo goed mogelijk te vergoeden.